KONTAKT

Svenska träprodukter för levande skogs- & lantbruk

Ekagårdsprodukter

Södra Nissastigen 41,
333 32 Smålandsstenar

0371 - 420 50 

info@ekagard.com

Ekagårds produkter

Rolf Oscarsson

VD / Försäljning

Mail: rolf.oscarsson@ekatech.se
Telefon: 0371-25 20 01 

Eric Oscarsson

Marknadsföring/Försäljning

Telefon: 0371-25 20 06

Anette Dahl

Försäljning/Orderhantering

Mail: anette.dahl@ekatech.se
Telefon 0371-25 20 09